plantilla

PM Department

Mikołaj Godycki-Ćwirko

Gerente de producto

  
  

[email protected]

+48 58 323 87 85

+48 797 590 751

mikolaj_as

Arkadiusz Grzywiński

Gerente de producto

  
  

[email protected]

+48 58 323 87 84

+48 797 590 752

arkadiusz.grzywinski

Szymon Sadowski

Junior Product Manager

  
  

[email protected]

+48 58 328 77 41

+48 533 323 904

live:szymon.sadowski_4